Meble biurowe i fotele biurowe

  Fotel biurowy STILO
  (wymiary: 66 cm/49 cm/45 - 54 cm)
  Fotel biurowy TIROL
  (wymiary: 44 cm/46 cm/39 - 49 cm)
  Fotel biurowy TRAVIS
  (wymiary: 65 cm/67 cm/47 - 55 cm)
  Fotel gabinetowy ATOM
  (wymiary: 56 cm/62 cm/44-52 cm)
  Fotel gabinetowy AURELIUS
  (wymiary: 65 cm/67 cm/45 - 55 cm)
  Fotel gabinetowy RELAX
  (wymiary: 64 cm/75 cm/46-54 cm)
  Fotel gabinetowy SAMUEL
  (wymiary: 65 cm/77 cm/49-57 cm)
  Fotel gabinetowy SWORD
  (wymiary: 67 cm/73 cm/47-55 cm)
  Fotel gabinetowy TAURUS
  (wymiary: 66 cm/74 cm/47 - 57 cm)
  Fotel gabinetowy TEKSAS
  (wymiary: 63 cm/51 cm/47 - 57 cm)
  Fotel gabinetowy TIGER
  (wymiary: 65 cm/71 cm/47 - 57 cm)
  fotel obrotowy ALEX
  (wymiary: 57/56/87-99)
  Fotel obrotowy AMERO
  (wymiary: 49/46/107-115)
  Fotel obrotowy BONO
  (wymiary: 61/53/92-101)
  Fotel obrotowy BRYANT
  (wymiary: 64/65/110-118)
  Fotel obrotowy CARLOS
  (wymiary: 66/70/106-114)
  Fotel obrotowy CODY
  (wymiary: 64/65/111-119)
  Fotel obrotowy COSTA
  (wymiary: 60/63/117-124)
  Fotel obrotowy DANCAN
  (wymiary: 61/62/116-126)
  Fotel obrotowy DELUXE
  (wymiary: 65/68/120-130)
  Fotel obrotowy DENZEL
  (wymiary: 58/60/100-110)
  Fotel obrotowy DERBY
  (wymiary: 59/52/87-97)
  fotel obrotowy DESMOND
  (wymiary: 67/70/112-119)
  Fotel obrotowy DOLPHIN
  (wymiary: 65/67/118-128)
  Fotel obrotowy EDISON
  (wymiary: 64/70/111-118)
  Fotel obrotowy ENZO
  (wymiary: 65/68/122-132)
  Fotel obrotowy EXPERT
  (wymiary: 62/64/106-115)
  Fotel obrotowy FERNARDO
  (wymiary: 56/69/97-105)
  Fotel obrotowy FOSTER
  (wymiary: 68/54/118-125)
  Fotel obrotowy GRIFFIN
  (wymiary: 61/55/96-106)
  Fotel obrotowy HAKON
  (wymiary: 66/52/112-120)
  Fotel obrotowy HAMILTON
  (wymiary: 60/70/102-111)
  Fotel obrotowy HECTOR
  (wymiary: 61/52/97-109)
  Fotel obrotowy HOLDEN
  (wymiary: 63/68/112-122)
  Fotel obrotowy IGOR
  (wymiary: 66/63/104-114)
  Fotel obrotowy KANSAS
  (wymiary: 61/62/112-122)
  Fotel obrotowy LINCOLN
  (wymiary: 67/71/115-125)
  Fotel obrotowy LIZARD
  (wymiary: 58/63/108-118)
  Fotel obrotowy LOTUS
  (wymiary: 63/65/117-127)
  Fotel obrotowy LUCAS
  (wymiary: 58/50/90-100)
  Fotel obrotowy MALIBU
  (wymiary: 60/67/111-121)
  Fotel obrotowy MUSTANG
  (wymiary: 64/79/115-125)
  Fotel obrotowy NELSON
  (wymiary: 61/68/107-117)
  fotel obrotowy NIXON
  (wymiary: 63/72/115-125)
  Fotel obrotowy PORTO
  (wymiary: 44 cm/46 cm/39 - 49 cm)
  Fotel obrotowy RIBIS
  (wymiary: 60/66/101-112)
  Fotel obrotowy TONY
  (wymiary: 58 cm/56 cm/47 - 57 cm)
  Fotel obrotowy VICTOR
  (wymiary: 69/50/125-135)
  Fotel obrotowy VIRE
  (wymiary: 61/63/110-120)
  Fotel OPERA SKID
  (wymiary: 61 cm/55 cm/46 cm)
  Fotel PRESIDENT
  (wymiary: 65 cm/62 cm/49 - 57 cm)
  Fotel PRESTIGE SKID
  (wymiary: 61 cm/55 cm/46 cm)
  Fotel RAIDER
  (wymiary: 66 cm/70 cm/46 - 56 cm)
  Fotel REGINALD
  (wymiary: 64 cm/65 cm/49 - 59 cm)
  Fotel RUBIN
  (wymiary: 65 cm/70 cm/48 - 58 cm)
  Fotel RUFUS
  (wymiary: 59 cm/68 cm/46 - 54 cm)
  Fotel SATURN
  (wymiary: 67 cm/65 cm/44 - 52 cm)
  Fotel SIDNEY
  (wymiary: 65 cm/58 cm/51- 59 cm)
  Fotel STANLEY
  (wymiary: 59 cm/71 cm/49 - 56 cm)
  Fotel VIRE SKID
  (wymiary: 58/60/97)